Regulamin
„PARAFIALNY KONKURS BIBLIJNY DLA RODZIN”

I Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Akademię Młodzieżową, działającej przy Parafii pw. NMP Matki Kościoła (ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32; 21-040 Świdnik).
2. Wierzymy, że przyszłość zależy od dobrego wychowania młodego pokolenia, które to najlepiej realizuje się w głęboko wierzącej rodzinie. Wsłuchując się w słowa Pisma Świętego: ,,Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa’’ (Rz 10,17). Chcemy zachęcić rodziny do wspólnego czytania i rozważania Pisma Świętego, co pozwoli im lepiej poznać Pana Boga i Dobrą Nowinę, którą On do nas kieruje.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

5. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny. Drużyna powinna wskazać swojego Lidera.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez Lidera formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://konkurs-swidnik.akademiamlodziezowa.pl
W formularzu należy podać następujące dane:

a. nazwisko rodziny
b. Imię i nazwisko Lidera
c. Adres e-mail Lidera
d. Numer tel. kontaktowego i adres Lidera
e. Imiona członków drużyny
f. Wezwanie i adres parafii, do której przynależy rodzina

7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

8. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 2 pytania z zakresu znajomości Nowego Testamentu zawartych w krótkich filmikach, które będą publikowane na YouTube na kanale Telewizja AM.
9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane dwa tygodnie oraz tydzień przed premierą Magazynu Parafialnego, regularnie w niedzielę o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2019-10-13, godz. 20:00, Ewangelia św. Łukasza, rozdział 17 (Łk 17)
Pytanie 2: 2019-10- 20, godz. 20:00, Ewangelia św. Łukasza, rozdział 18 (Łk 18)

10. Każde z 2 pytań będzie dotyczyło jednego z wyżej wymienionych, wcześniej znanego drużynom, rozdziału Pisma Świętego. Drużyna (rodzina) powinna zebrać się ok. 15 min. przez godz. 20.00 w wyznaczonym dniu, wspólnie odczytać wskazany fragment Pisma Świętego, rozważyć usłyszane Słowo, a następnie obejrzeć film z pytaniem i udzielić odpowiedzi. Pod uwagę brane są: poprawność odpowiedzi oraz czas jej udzielenia.
11. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz. Linki do formularzy będą znajdować się pod filmami – w ich opisach (na kanale Telewizji AM na YouTube ). Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu drużyn przez komisję konkursową.
12. Nagrodą główną w konkursie jest bon upominkowy do sieci sklepów Empik o wartości 500 zł do wykorzystania na rodzinne zakupy.
13. Nagrodą za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są zestawy rodzinnych gier planszowych.
14. Organizator powołuje komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięskiej drużyny.
15. Komisja przygotuje ranking drużyn, które udzieliły dobrej odpowiedzi na 2 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi.
16. Prezentacja zwycięskich drużyn oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu premiery Magazynu Parafialnego, tj. 27.10.2019 po Mszy Św. o godz. 11.30
17. Lista zwycięzców konkursu zostanie również opublikowana w dniu 28.10.2019 r. na stronie internetowej konkursu.
18. W wypadku nieobecności zwycięskich drużyn na wręczeniu nagród zostaną one wysłane na adresy oddane w formularzu zgłoszeniowym po opublikowaniu listy zwycięzców.
19. Podstawą dla weryfikacji odpowiedzi jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wydanie piąte na nowo opracowane i poprawione (2014), Biblia Tysiąclecia, red. ks. K. Dynarski SAC, Maria Przybył, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum. Imprimatur: Poznań, 21-08-1999 r., L. dz. 5158/99, Juliusz Paetz, Arcybiskup Metropolita Poznański, ks. Jan Glapiak, Kanclerz Kurii Metropolitarnej.

IV Postanowienia końcowe

20. Ochrona danych osobowych:

a. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Parafia pw. NMP Matki Kościoła (ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32; 21-040 Świdnik).
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko Lidera, nr telefonu, adres e-mail.
c. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@fsd.lublin.pl lub telefonicznie pod nr tel. 667 040 588.
d. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

21. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:
konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub pod nr tel. 667 040 588.
22. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.